Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Państwowa jednostka budżetowa działając w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. Zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009r. Dz. U. Nr 157. poz.1240.


Zdjęcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków