Formularze

1. WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW RUCHOMYCH I NIERUCHOMYCH

WUOZ Szczecin :

DELEGATURA W KOSZALINIE: 

2. WNIOSKI WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW  I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW: 

3. WNIOSKI ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW : 

4. WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH:

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE ZABYTKOWEJ ZIELENI:

6. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

7. WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

8. ZABYTKOWE POJAZDY

9. POZOSTAŁE WNIOSKI

WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH

  • 82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (nie dot. mieszkaniówki i instytucji użyteczności publicznej- zgodnie z KPA)
  • 82,00 zł za wydanie pozwolenia archeologicznego
  • 41,00 zł – za zmianę wydanego pozwolenia
  • 44,00 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę
  • 100 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytku za granicę (konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 00-056 Warszawa, na konto: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070)
  • 10,00 zł – za decyzję o wpisie do rejestru
  • 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,
  • 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia
  • 5,00 zł – za poświadczenie zgodności odpisu lub kopii, od każdej strony

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/39.dhtml