WUOZ Delegatura w Koszalinie

Delegatura w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków


75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125
sekretariat – parter pok. nr 6

tel. sekretariat – centrala: (0-94) 340 81 52
tel. kom. sekretariat: 508 546 976
tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

e-mail sekretariat: koszalin@wkz.szczecin.pl

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 

KIEROWNIK DELEGATURY

mgr Dorota Raczkowska

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Szczecinie

Nr  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033