Fundacja Most the Most ogłasza konkurs „Nasz Zabytek”
 • „Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. 
  Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.
 • Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do  1 000  000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.
 • Ważne! W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
 • Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:
  • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 4 kwietnia 2022 r.);
  • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start pod koniec czerwca 2022 r. – po zakończeniu I Konkursu).

Udział w konkursie – krok po kroku 

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna),  kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie 

Nabór zgłoszeń 4 kwietnia – 3 maja 2022 r

 • Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
 • Sprawdź, czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np.  do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
 • Zrób zdjęcie zabytku.
 • Wypełnij i wyślij zgłoszenie.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie konkursu www.mostthemost.pl

Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48  22  47 55 111 lub +48 517 884 088. 
Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

II Konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku

Nabór zgłoszeń zacznie się pod koniec czerwca 2022 r. i potrwa przez 3 tygodnie

Zastanów się, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w  przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?

Opisz swój pomysł i uzasadnij go. Odpowiedz na pytania, które pozwolą nam go ocenić. Jak realizacja Twojego pomysłu: 

 • będzie  służyć Tobie i innym  mieszkańcom?
 • uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? Kto będzie mógł  z niego korzystać?
 • może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

O konkursie 
Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już konkursy w  województwach: dolnośląskim, podlaskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 
W Konkursie Nasz Zabytek wzięło dotychczas udział ponad 2 000 osób, zgłaszając przeszło 240 zabytków. Zwycięskie zabytki to do tej pory:

 • Pałac w Kiełczynie (woj. dolnośląskie)
 • Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie)
 • Dworek w Uniejowie (woj. łódzkie)
 • Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie)

Harmonogram konkursów w pozostałych województwach znajduje się na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/#harmonogram
W 2023 r. fundacja planuje ponownie przeprowadzić konkursy w każdym z 16 województw.

O Fundacji Most the Most 

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Kontakt dla mediów:

Martyna Krawczonek-Kosior
martyna.krawczonek@mostthemost.pl
+48 532 390 625