Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. 
Support Center for Culture in Ukraine.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki mu podległe, w tym służby konserwatorskie organizują od samego początku pomoc ukraińskim instytucjom kultury i wspierają ochronę zabytków na terenie Ukrainy. W dotychczas zorganizowanych transportach znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczania
zbiorów. W celu koordynowania polskiej i zagranicznej pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa utworzone zostało Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Informacje dotyczące działalności Centrum można znaleźć pod adresem: https://nid.pl/centrum-ukraina/.

Foto: źródło: Polish Support for Culture in Ukraine, https://www.facebook.com/Polish-Support-Center-for-Culture-in-Ukraine-109844908356133/