Pani Anna Musiał- Gąsiorowska zastępcą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

W dniu 23.06.2022 r. Pan Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski powołał Panią Annę Musiał- Gąsiorowską na zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Pani Anna Musiał - Gąsiorowska z wykształcenia jest historykiem sztuki ( w 2003 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ) , w 2021  r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pani Anna Musiał - Gąsiorowska 

  • ️Od 2006 r. pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • W latach 2006-2016 na stanowisku głównego Specjalisty w Wydziale Zabytków Nieruchomych i Ruchomych
  • ️W latach 2016 - 2022 na stanowisku Kierownika Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych.

ZWKZ w Szczecinie  oraz pracownicy WUOZ w Szczecinie składają serdeczne gratulacje.