ZACHODNIOPOMORSKIE WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE R. X / 2020

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce następny tom Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich, przygotowany w roku 2021, zawierający przedstawienie najistotniejszych wydarzeń w ochronie zabytków województwa zachodniopomorskiego z lat ubiegłych, a także własnych badań i refleksji, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Niniejszy tom podzielony został na pięć części: Studia i badania, Prace konserwatorskie, Komunikaty, Sprawozdania oraz Przegląd wydawnictw konserwatorskich.

Do pobrania PDF