Pomnik historii - Kamień Pomorski

Katedra w Kamieniu Pomorskim

Kamień Pomorski - zespół katedralny został uznany za Pomnik Historii rozp. Prezydenta RP z 25 sierpnia 2005 roku (Dz.U. nr 167 z 2005 r., poz. 1401).


Zdjęcie Katedra w Kamieniu Pomorskim

Celem ochrony pomnika historii w Kamieniu Pomorskim jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, romańsko-gotyckiej katedry i towarzyszących jej budowli, tworzących zespół o nieprzerwanej, trwającej blisko 800 lat ciągłości funkcjonalnej i ideowej, związanej z historią tej części Polski.

Granica zespołu zabytkowego obejmuje katedrę, towarzyszące budynki oraz teren ograniczony pierwotnie murem obronnym i biegnie od północy wzdłuż ul. Lipowej, dalej od wschodu wzdłuż ulic Obrońców Warszawy i Wąskiej, od zachodu po krawędzi skarpy do ul. Gryfitów, odcinkiem tej ulicy do ul. Klasztornej i ul. Klasztorną do ul. Lipowej.

Kamień Pomorski jest jednym z najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Biskup Otton z Bambergu, na prośbę księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, ochrzcił pogańską ludność grodu, a w pobliskim Wolinie w 1140 r. powołał do życia biskupstwo podległe bezpośredni Rzymowi. Po zniszczeniu miasta przez najazdy duńskie, w 1176 r. stolicę biskupstwa przeniesiono do Kamienia, który w ciągu XII wieku wyrósł na prężny ośrodek osadniczy, stając się na pewien czas stolicą księstwa pomorskiego. Stało się to możliwe dzięki hojności księcia pomorskiego Kazimierza I, który ofiarował biskupstwu teren i ufundował wzniesienie katedry wraz z zespołem zamkniętego murem osiedla. Na skutek reformacji, w latach 1544 do 1648, w zespole mieściła się siedziba biskupów luterańskich, a do 1812 siedziba luterańskiej kapituły. Od 1812 do 1945 roku katedra pełniła funkcję kościoła parafialnego gminy ewangelickiej. Status katedry katolickiej odzyskała w 1972 roku. We wnętrzu katedry znajdują się dzieła sztuki fundowane od czasów średniowiecza po XX wiek, w tym barokowe organy. Najcenniejsze dzieło średniowiecznej rzeźby z katedry kamieńskiej, mistyczny krucyfiks z przełomu XIII i XIV wieku, eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Więcej informacji:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php?ID=284