Stargard zespół kościoła NMP

Stargard - Kolegiata Mariacka

Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236).


Zdjęcie Stargard - Kolegiata Mariacka

Celem ochrony pomnika historii w Stargardzie Szczecińskim jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i artystyczne, wartości materialne i niematerialne, jednej z najznakomitszych gotyckich świątyń obszaru nadbałtyckiego, oddziałującej swoją architekturą na liczne realizacje tego regionu oraz murów obronnych miasta należących do najpotężniejszych i najciekawszych zespołów obwarowań w Polsce.

Obszar pomnika historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta" obejmuje kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, budynki plebanii oraz zespół obwarowań miejskich, na który składają się odcinki murów oraz Brama Młyńska (Portowa), Brama Wałowa, Brama Pyrzycka, Baszta Białogłówka, Baszta Jeńców, Baszta Tkaczy (Lodowa), Baszta Morze Czerwone i trzy basteje.

Stargard był jednym z najpotężniejszych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego należącym do Hanzy. Swoją świetność przeżywał w późnym średniowieczu i z tym okresem wiążą się realizacje architektoniczne objęte wyróżnieniem. Podczas II wojny światowej Stargard poniósł ogromne straty w zabudowie. Ocalały nieliczne obiekty, wśród których najcenniejsze to kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz mury obronne. Zabytki te, charakteryzując się bogactwem rozwiązań architektonicznych i rozmachem realizacji, należą do najwybitniejszych osiągnięć sakralnej i obronnej gotyckiej sztuki budowlanej Pobrzeża Bałtyku.

Więcej informacji:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php?ID=312